Thermobeton

En helt specielt isoleringsløsning…

Thermobeton gulv afretning

Thermobeton

…eller thermogulv som nogle også kalder det, udlagt på betongulv med rørinstallationer.

Thermobeton anvendes i nybyggeri og renoveringsopgaver til.

  • Isolering af gulve
  • Isolering på tage
  • Isolering af etageadskillelser
  • Udjævnings- og opretningslag
  • Faldopbygning
  • Lyddæmpningslag
  • Underlag for fiberarmeret tyndpuds afretningsmørtel
  • Underlag for fiser og klinker
  • Underlag for tagpap

Thermogulve er også til vanskelige isoleringsopgaver

Thermogulve anvendes som “flydende” isoleringsmateriale, der udlægges i stedet for traditionel isolering, men med mange arbejdsmæssige- og kvalitetsmæssige fordele. Ved svært tilgængelige isoleringsopgaver, hvor der stilles store krav til tilpasning langs vægge og omkring rørinstallationer, udføres den “flydende”
isolering nemt og korrekt uden besværlig tilskæring og risiko for kuldebroer.

Thermobeton blandes og pumpes automatisk og kan udlægges på alle underlag.

Beton blande og pumpestation
Thermobeton gulv

Thermobeton/gulve og udstyr

Thermobeton/gulve består af en blanding af specialcoatede polystyrenkugler, cement og vand. Det færdigblandede materiale har en lav rumvægt, god trykstyrke, homogen sammensætning og god isoleringsevne.

Materialerne blandes i vores blandepumpe og pumpes ud på underlaget. Med blandepumpen kan vi pumpe materialet i 75 m. afstand og op i 7 etagers højde.

Vi har flere tekniske oplysninger på vores datablad.

Rådgivning, tilbud og udførelse

Igennem rådgivning og projektering giver vi kunden den rigtige information om hele gulvkonstruktionen. Vi har i 40 år specialiseret os i gulve og derigennem videreudviklet gulvkonstruktioner til fremtiden.
Vores kunder stiller kvalitetskrav og efterlyser enkle og rationelle løsninger, hvilket vi ser store udfordringer i at løse.

Kontakt

Kontakt os direkte på telefonen for nærmere oplysninger om muligheder, tilbud og udførelse.

Download info omkring isolerende thermobeton gulv
Thermobeton gulv
Thermobeton gulvafretning

Galleri: montering af thermobeton